Di động

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng cho hệ điều hành ios và android nhà cái này.

  1. Quét mã QR từ camera của bạn với hệ điều hành tương ứng.

Di động

Cách cài đặt APP IOS

1) Quét mã QR
2) Nhấp Apple tải xuống
3) Nhấp “Tải xuống miễn phí”
4) Nhấp “chấp nhận” để bắt đầu tải
5) Nhấp “đóng” và kiểm tra cài đặt
6) Chọn “cài đặt” và nhấp “hồ sơ tải xuống”
7) Kiểm tra BK8 thông tin và chọn cài đặt
8) Nhấp cài đặt lần nữa
9) BK8 được xác nhận và giờ chọn mở
10) Chọn Cài đặt lần nữa để tải ứng dụng BK8
11) BK8 giờ khả dụng trong “works” thư mục
12) Tận hưởng trò chơi

Cách cài đặt Android

1) Quét mã QR
2) Mở file cài đặt và cài đặt

(https://15.235.167.120)

DMCA.com Protection Status