Điều khoản

Trang này chứa thông tin giải thích các quyền của bạn trong việc truy cập và sử dụng trang web của Công ty. Các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến các trò chơi và chương trình khuyến mãi có sẵn trên Trang web được đăng tải theo thời gian, được kết hợp ở đây bằng cách tham khảo.

Dieu khoan

1. Thuật ngữ và định nghĩa

Các dịch vụ và trang web và Thông tin bao gồm trong đó (gọi chung là “Điều khoản và Điều kiện”).

“Trò chơi” có nghĩa là hệ thống chơi trò chơi internet có thể truy cập và / hoặc được cung cấp trên Trang web; “Đặt cược” hoặc “đặt cược” cho mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này bao gồm, nhưng không giới hạn, đặt cược, chơi trò chơi và đánh bạc được thực hiện liên quan đến bất kỳ và / hoặc tất cả (các) Dịch vụ được cung cấp trên (các) Dịch vụ trên Trang web ;

“Thiết bị” có nghĩa là bất kỳ thiết bị truy cập ứng dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, trợ lý kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, thiết bị cầm tay được sử dụng để sử dụng (các) Trang web và Dịch vụ;

“Phần mềm” nghĩa là bất kỳ chương trình máy tính, tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác (bao gồm mọi thông tin người dùng liên quan đến phần trên) được yêu cầu cài đặt trên Thiết bị của bạn để cho phép bạn sử dụng và truy cập (các) Trang web và Dịch vụ

“Sportsbook” có nghĩa là hệ thống chơi trò chơi internet có thể truy cập và / hoặc được cung cấp tại một phần của Trang web và tất cả các dịch vụ liên quan và hoạt động chơi trò chơi trực tuyến.

“Dịch vụ” nghĩa là Phần mềm và Trò chơi cùng nhau.

2. Chấp nhận

Khi chấp nhận các Điều khoản này, Bạn hoàn toàn biết rằng có nguy cơ mất tiền khi đánh bạc và Bạn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào như vậy. Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là tùy chọn, quyết định và rủi ro của Bạn. Liên quan đến tổn thất của bạn Bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với BK8 hoặc bất kỳ đối tác nào, hoặc giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên tương ứng.

3. Sử dụng dịch vụ chúng tôi được chấp nhận

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp. Bạn sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc điều tra BK8 nào về hoạt động như chi tiết dưới đây.

Bạn không được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi:

1. cho bất kỳ hoạt động hoặc giao dịch bất hợp pháp nào (ví dụ như rửa tiền, tài trợ cho khủng bố, trộm danh tính hoặc gian lận thanh toán) theo luật của bất kỳ khu vực pháp lý nào áp dụng cho Bạn;

2. để có được tiền thắng bất hợp pháp;

3. nếu Bạn cung cấp thông tin không chính xác hoặc sai lệch về danh tính, tuổi hoặc địa điểm của bạn hoặc từ chối cung cấp thông tin theo yêu cầu của BK8;

4. nếu Bạn sử dụng nhiều tài khoản đang hoạt động tại BK8;

5. nếu danh tính của người đã đăng ký tài khoản BK8 không khớp với danh tính của tài khoản ngân hàng / tài chính và / hoặc thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ được liên kết với tài khoản đó;

6. nếu Bạn đã cho phép (cố ý hoặc vô ý) người khác sử dụng tài khoản BK8 của bạn;

7. nếu Bạn đã đặt cược hoặc cược theo cách phối hợp với (các) Khách hàng khác liên quan đến các lựa chọn giống nhau (hoặc về mặt vật chất) để giảm thiểu tổn thất. BK8 chỉ được sử dụng trên cơ sở cá nhân và chỉ để giải trí cá nhân;

8. nếu BK8 đã nhận được thông báo về khoản bồi hoàn của người Hồi giáo và / hoặc thông báo về việc trả lại thông qua Ngân hàng của bạn hoặc cơ chế gửi tiền được sử dụng trên tài khoản của bạn;

9. nếu Bạn thông đồng, gian lận hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào đe dọa đến tính toàn vẹn của thể thao;

10. nếu Bạn thực hiện bất kỳ loại hoạt động gian lận nào, chẳng hạn như hành vi trộm cắp danh tính;

11. nếu BK8 xác định rằng Bạn đã sử dụng hoặc sử dụng một hệ thống (bao gồm máy móc, máy tính, phần mềm hoặc các hệ thống tự động khác như bot, v.v.) được thiết kế đặc biệt để đánh bại các hệ thống đánh bạc;

Lưu ý: Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng của chúng tôi một nơi an toàn để đánh bạc. Chúng tôi không dung thứ cho hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận.

4. Đăng ký thành viên

4.1. Chúng tôi được yêu cầu xác minh tất cả các danh tính của khách hàng của chúng tôi để tuân thủ các yêu cầu của giấy phép của chúng tôi, Trách nhiệm của chúng tôi trong việc ngăn chặn đánh bạc dưới tuổi vị thành niên và để ngăn chặn tội phạm.

4.2. Khi đăng ký, Bạn được yêu cầu nhập thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ và ngày sinh. Tất cả dữ liệu của bạn được sử dụng và bảo vệ như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

4.3. Nếu Công ty tin tưởng một cách hợp lý rằng tài khoản và mật khẩu đang được sử dụng / sử dụng sai mục đích, Công ty sẽ có quyền hủy quyền truy cập ngay lập tức mà không cần thông báo và chặn quyền truy cập vào tất cả người dùng từ địa chỉ IP đó. Công ty có quyền từ chối bất kỳ tên người dùng nào do bạn chọn và / hoặc thu hồi quyền của bạn đối với bất kỳ tên người dùng nào đã chọn trước đó và cung cấp tên người dùng đó cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác theo quyết định của Công ty và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn. Hơn nữa, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho Công ty ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu do người khác sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.

5. Đặt cược

5.1. WChúng tôi chấp nhận đặt cược cho các trò chơi được quảng cáo trên (các) Trang web và / hoặc thông qua (các) Thiết bị. Tất cả các cược như vậy phải tuân theo Quy tắc đặt cược áp dụng cho từng sự kiện hoặc trò chơi và theo các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu xảy ra lỗi hoặc lỗi hiển thị hoặc người tham gia không chính xác được trích dẫn cho bất kỳ sự kiện nào, tất cả các cược được đặt cho sự kiện đó sẽ bị hủy. Trong trường hợp có bất kỳ trục trặc nào đối với hệ thống chơi trò chơi của Công ty, Công ty có quyền vô hiệu hóa bất kỳ và tất cả các cược đã đặt.

5.2. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, từ chối tất cả hoặc một phần của bất kỳ cược nào được đặt mà không cung cấp bất kỳ lý do nào

5.3. Chúng tôi chỉ chấp nhận đặt cược được thực hiện qua internet tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Cược không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào khác (cho dù qua đường bưu điện, email, fax hoặc hình thức khác) và sẽ bị vô hiệu bất kể kết quả.

5.4. Công ty có quyền đình chỉ và đóng tài khoản của khách hàng bất cứ lúc nào nếu tin rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào hoặc có hành động gian lận, hack, tấn công, thao túng hoặc làm tổn hại tinh thần cá cược thông thường. Bất kỳ khoản tiền thắng và hoặc chi trả bao gồm số dư trong tài khoản sẽ bị coi là bị tịch thu và không hợp lệ.

5.5. Mọi hình thức “đặt cược bất thường” bao gồm cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc “bot” trên Internet sẽ là VOID mà không cần thông báo trước. Bất kỳ nỗ lực hoặc thực tế sử dụng trí tuệ nhân tạo của các thành viên sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của họ.

5.6. Cược sẽ được đặt hợp lệ nếu tên người dùng và mật khẩu của bạn đã được nhập chính xác, được cung cấp nếu có đủ tiền trong tài khoản của bạn. Trách nhiệm duy nhất của bạn là đảm bảo rằng các chi tiết đặt cược của bạn là chính xác. Khi cược của bạn đã được chúng tôi đặt và xác nhận, chúng có thể không bị hủy, thu hồi hoặc thay đổi.

5.7. Bạn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng bất kỳ điều nào sau đây:

i. tên của bạn;

ii. số tài khoản của bạn;

iii. tên người dùng và mật khẩu của bạn

iv. Cược sẽ được Công ty coi là hợp lệ và được chấp nhận khi ID giao dịch được hiển thị trên màn hình của bạn và được phản ánh hợp lệ trong lịch sử giao dịch của bạn.

5.8. Không được phép đặt cược sau khi bắt đầu một sự kiện và / hoặc nơi kết quả của một sự kiện được biết đến tại thời điểm đặt cược của bạn. Nếu bất kỳ sự kiện nào bị bỏ lỡ để đặt cược sau khi bắt đầu sự kiện và / hoặc khi biết kết quả của sự kiện, Công ty có quyền từ chối hoặc hủy bỏ các cược đó. Nếu vì bất kỳ lý do nào, việc đặt cược vô tình được Công ty chấp nhận sau khi một sự kiện hoặc trận đấu bắt đầu, Công ty có quyền hủy và hủy bỏ việc đặt cược đó. Việc chấp nhận bất kỳ đặt cược nào sẽ theo quyết định riêng của Công ty.

5.9. Trừ khi có quy định khác, kết quả của trận đấu hoặc sự kiện sẽ được xác định vào ngày kết thúc cho mục đích cá cược. Người chiến thắng trong một sự kiện hoặc trò chơi sẽ được xác định vào ngày kết thúc sự kiện theo Quy tắc cá cược.

5.10. Công ty không công nhận các trò chơi bị đình chỉ, các cuộc biểu tình hoặc các quyết định đảo ngược cho các mục đích cá cược.

5.11. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ và tất cả các tỷ lệ cược, đường và tỷ lệ cược có thể bị dao động mà không cần thông báo trước và những điều đã nói ở trên sẽ chỉ được khắc phục tại thời điểm chúng tôi chấp nhận đặt cược. Trong trường hợp có lỗi, lỗi hoặc lỗi hệ thống dẫn đến sai số lẻ, đường hoặc điểm chấp được đặt cược, Indocash có thể theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi (nhưng sẽ không bắt buộc) phải nỗ lực hợp lý để liên hệ với bạn để cho phép lựa chọn đặt khác đặt cược theo tỷ lệ cược, đường và tỷ lệ cược chính xác.

5.12. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cược nào được đặt đồng thời vào một sự kiện từ bạn. Đối với bất kỳ đặt cược nào và các giao dịch liên quan sau đó, quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng và có tính quyết định.

6. Giải quyết giao dịch

6.1. Công ty có quyền không giải quyết một giao dịch trong trường hợp có sự khác biệt giữa tên của chủ thẻ và Tên.

6.2. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả số tiền còn nợ cho Công ty hoặc những người chơi khác. Đối với mọi khoản thanh toán được thực hiện, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không từ chối hoặc đảo ngược mọi khoản thanh toán đó và bạn sẽ hoàn trả cho Công ty bất kỳ khoản bồi hoàn, từ chối hoặc đảo ngược thanh toán nào cũng như mọi tổn thất và chi phí khác phát sinh của Công ty . Công ty có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, ngừng cung cấp dịch vụ hoặc thanh toán cho một số người dùng nhất định hoặc cho người dùng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nhất định.

6.3. Số tiền tối đa mà một khách hàng có thể giành được trong bất kỳ một ngày đặt cược nào là xxx hoặc tương đương với số tiền được chấp nhận.

6.4. Tiền thắng cược của bạn không bao gồm số tiền đặt cược và điều này nên được xem xét khi đặt cược của bạn. Khi các lựa chọn được thực hiện từ các danh mục khác nhau được kết hợp thành nhiều cược hoặc tích lũy, giới hạn tiền thưởng tối đa thấp nhất sẽ được áp dụng.

6.5. Tất cả tiền thắng cược của bạn sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ khoản tiền / tiền thắng cược nào được ghi có vào tài khoản bị lỗi và Công ty có quyền làm mất hiệu lực mọi giao dịch liên quan đến các khoản tiền đó. Nếu tiền được ghi có vào tài khoản của bạn do nhầm lẫn, bạn có trách nhiệm thông báo cho Công ty ngay lập tức.

6.6. Thanh toán bất kỳ khoản thuế, phí, lệ phí hoặc thuế nào có thể áp dụng cho tiền thắng cược của bạn theo bất kỳ luật hiện hành nào sẽ là trách nhiệm của riêng bạn.

7. Tiền thắng

7.1. Tiền thắng cược của bạn từ các cược đã giải quyết được ghi có vào tài khoản của bạn và sẽ được rút theo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi và khi cung cấp một bản sao nhận dạng ảnh hợp lệ và / hoặc thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ.

7.2. Chúng tôi sẽ không giải phóng tiền của bạn trong bất kỳ trường hợp nào nếu toàn bộ giá trị tiền gửi của bạn không được phát đầy đủ.

7.3. Việc rút tiền từ tài khoản của bạn chỉ có thể được thực hiện bằng cùng loại tiền mà tiền gửi được thực hiện.

7.4. Nếu công ty phát hành thẻ của bạn cho phép, tiền thắng cược của bạn có thể được ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được sử dụng cho vị trí ban đầu của khoản tiền gửi. Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ phải giống như tên của chủ thẻ đã đăng ký.

7.5. Công ty có quyền tính phí vào tài khoản của bạn để trang trải mọi chi phí hợp lý liên quan đến cả tiền gửi và rút tiền.

7.6. Tất cả các khoản phí ngân hàng liên quan đến bất kỳ giao dịch cá cược nào của bạn sẽ được bạn hoàn trả. Công ty có quyền khấu trừ và bù đắp số tiền đã nói ở trên từ số tiền thắng phải trả cho bạn hoặc từ tài khoản của bạn.

8. Chương trình khuyến mãi

8.1. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cung cấp tiền thưởng, khuyến mãi và / hoặc các cuộc thi được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện riêng biệt. Bất kỳ phần thưởng hoặc quà tặng đặc biệt nào được ghi có vào tài khoản của bạn phải được sử dụng tuân thủ các điều khoản và điều kiện như vậy.

8.2. Trong trường hợp và trong phạm vi mâu thuẫn giữa các Điều khoản này và các điều khoản và điều kiện cụ thể về khuyến mãi hoặc cạnh tranh, các điều khoản và điều kiện cụ thể về khuyến mãi hoặc cạnh tranh sẽ được áp dụng.

8.3. Nếu bạn chấp nhận Ưu đãi khuyến mãi bao gồm yêu cầu đặt cược, Bạn sẽ phải đáp ứng yêu cầu đặt cược của ưu đãi trước khi rút số dư tiền thưởng của mình.

8.4. Trừ khi có quy định cụ thể khác trong các điều khoản áp dụng của chương trình khuyến mãi, nếu bạn được cấp tiền thưởng mà không phải gửi tiền, BK8 có thể giới hạn số tiền bạn có thể rút liên quan đến phần thưởng đó (cả tiền thưởng và tiền thưởng liên quan đến nó). Giới hạn này áp dụng cho tất cả Tiền thưởng miễn phí, Cược miễn phí và Vòng quay sòng bạc miễn phí được cấp mà không yêu cầu đặt cọc.

8.5. BK8 có quyền rút bất kỳ Ưu đãi khuyến mại bất cứ lúc nào, tùy theo Ưu đãi khuyến mại có thời gian đủ điều kiện cụ thể.

8.6. Tất cả các ưu đãi của BK8 đều dành cho khách hàng giải trí và BK8 có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, giới hạn khả năng của khách hàng tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào. Chúng tôi có quyền rút lại sự sẵn có của bất kỳ ưu đãi hoặc tất cả các ưu đãi cho bất kỳ khách hàng nào.

8.7. Trường hợp bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi hoặc khuyến mãi bị vi phạm hoặc có bất kỳ bằng chứng nào về một loạt các cược được đặt bởi khách hàng hoặc nhóm khách hàng, do tiền thưởng gửi tiền, thanh toán nâng cao, cược miễn phí, cược không rủi ro hoặc bất kỳ ưu đãi khuyến mại nào khác dẫn đến lợi nhuận của khách hàng được đảm bảo bất kể kết quả, dù là cá nhân hay là một phần của nhóm, chúng tôi có quyền đòi lại phần tử thưởng của các ưu đãi đó và theo quyết định tuyệt đối của họ hoặc đặt cược theo tỷ lệ cược chính xác, miễn phí và không có rủi ro cược hoặc vô hiệu hóa bất kỳ đặt cược được tài trợ bởi tiền thưởng tiền gửi.

8.8. Ngoài ra, chúng tôi có quyền thu phí quản lý đối với khách hàng lên tới giá trị tiền thưởng tiền gửi, đặt cược miễn phí, đặt cược không rủi ro hoặc thanh toán bổ sung để trang trải chi phí hành chính. Chúng tôi cũng có quyền yêu cầu bất kỳ khách hàng nào cung cấp đủ tài liệu để chúng tôi hài lòng theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi về danh tính của khách hàng trước khi chúng tôi ghi có bất kỳ phần thưởng, đặt cược miễn phí, đặt cược không rủi ro hoặc bất kỳ loại ưu đãi nào khác vào tài khoản của họ.

8.9. Tất cả các ưu đãi của khách hàng được giới hạn ở một người, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, cùng số tài khoản thanh toán và máy tính dùng chung, ví dụ: thư viện công cộng hoặc nơi làm việc. Chúng tôi có quyền rút lại sự sẵn có của bất kỳ ưu đãi hoặc tất cả các ưu đãi cho bất kỳ khách hàng hoặc nhóm khách hàng nào vào bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi. Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng đã gửi tiền thật / tiền thật cho chúng tôi.

8.10. Mỗi người chơi chỉ được phép có một tài khoản đã đăng ký trong trang web của Công ty, Nếu chúng tôi phát hiện ra người chơi tạo nhiều tài khoản, (Trước khi tạo nhiều tài khoản, người chơi phải liên hệ với một trong những đại diện trò chuyện trực tiếp của chúng tôi và yêu cầu tạo nhiều tài khoản). Nếu không, chúng tôi sẽ coi các tài khoản này là vi phạm và chống lại quyền truy cập để sử dụng. Và chúng tôi có quyền cuối cùng hành động vì lợi ích của Công ty để thực hiện mọi hành động cần thiết bao gồm chấm dứt tài khoản và tín dụng sẽ bị đóng băng vĩnh viễn.

8.11. Tất cả các khuyến mãi trong BK8 không được phép cho nhiều tài khoản, nếu có bất kỳ sự thông đồng hoặc sử dụng nhiều tài khoản, tất cả tiền thưởng và số tiền thắng sẽ bị tịch thu.

8.12. Doanh thu của tất cả các loại trò chơi trên bàn không trực tiếp (ví dụ: Blackjack, Video Poker, Craps, American Roulette, Baccarat và các trò chơi không trực tiếp khác) và các trò chơi không có vị trí, sẽ không được tính vào yêu cầu doanh thu này trừ khi được quy định cụ thể.

8.13. BK8 sẽ chỉ tính toán số tiền đặt cược đã được giải quyết và với kết quả là thắng hoặc thua là doanh thu hiệu quả.

8.14. Doanh thu yêu cầu phải chịu tất cả các khoản thưởng không được tính là giảm giá hiệu quả.

8.15. Phần thưởng đã cho chỉ có giá trị trong ba mươi (30) ngày, bắt đầu từ ngày chúng được phát hành, trừ khi có quy định khác trong các điều khoản và điều kiện tiền thưởng. Nếu người chơi không đạt được giá trị tiên quyết của cược trước khi hết hạn, tiền thưởng và tiền thắng được sử dụng tiền thưởng sẽ được xóa khỏi tài khoản người chơi.

8.16. BK8 có quyền quyết định đơn phương thực hiện và bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, để sửa đổi, thay đổi, dừng, hủy và / hoặc vô hiệu hóa chương trình khuyến mãi.

8.17. Tất cả các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt được giới thiệu đều tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. Công ty có quyền đình chỉ, rút tiền hoặc sửa đổi bất kỳ chương trình khuyến mãi nào vào bất cứ lúc nào.

8.18. Trong trường hợp Công ty tin rằng người dùng đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng chương trình khuyến mãi, Công ty có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, chặn, từ chối, đình chỉ, giữ lại hoặc rút bất kỳ người dùng nào khỏi chương trình khuyến mãi.

8.19. Công ty có quyền vô hiệu hóa bất kỳ hoặc tất cả các cược được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân / nhóm người nào hành động liên lạc / thông đồng và cố gắng gian lận. Tiền trong tài khoản sẽ bị tịch thu ngay lập tức. Người giới thiệu / Người giới thiệu / Người nộp đơn thưởng không được có cùng IP hoặc cùng một hộ gia đình.

9. Sở hữu trí tuệ

9.1. Thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp hoặc cung cấp cho bạn trên (các) Trang web, Dịch vụ và / hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình và tài liệu tiếp thị, kết quả, thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách lịch thi đấu, tỷ lệ cược và cá cược số liệu, văn bản, đồ họa, video và nội dung âm thanh (“Thông tin”), thuộc về Công ty và người cấp phép của chúng tôi và chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn.

9.2. Bạn không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, sao chép, lưu trữ, phân phối, hiển thị, xuất bản, truyền, bán, thuê, cho thuê hoặc cấp phép hoặc cung cấp Thông tin cho bất kỳ người nào khác, trang web hoặc phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi.

9.3. Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin được cung cấp trên (các) Trang web được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác. Tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin trên (các) Trang web đều thuộc sở hữu, được cấp phép và / hoặc kiểm soát bởi Công ty và / hoặc người cấp phép của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng bạn không có bất kỳ quyền, lợi ích hoặc giấy phép nào đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin thông qua việc bạn sử dụng (các) Trang web.

9.4. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Phần mềm mà bạn có thể truy cập được là tài sản của Công ty và bạn không có bất kỳ quyền nào đối với Phần mềm đó. Bạn không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, tái tạo, lưu trữ, phân phối, hiển thị, thực hiện công khai, phát sóng, xuất bản, truyền, bán, thuê, cho thuê hoặc cấp phép hoặc cung cấp Phần mềm như vậy cho bất kỳ người khác, trang web hoặc trên bất kỳ phương tiện và / hoặc thiết bị khác.

9.5. Công ty cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể hủy ngang để cài đặt và sử dụng Phần mềm trên (các) Thiết bị của bạn (“Giấy phép”) CUNG CẤP cài đặt và sử dụng đó được thực hiện thông qua Thiết bị mà bạn là người dùng chính.

9.6. Phần mềm được Công ty cấp phép và phân phối chỉ nhằm mục đích cho phép người dùng Phần mềm truy cập và sử dụng đầy đủ Dịch vụ.

Bạn không được cho phép:

i. cài đặt hoặc tải Phần mềm lên máy chủ của thiết bị được kết nối mạng khác;

ii. sao chép, phân phối, chuyển giao, chuyển nhượng Phần mềm cho bất kỳ người nào khác;

iii. thuê, cho thuê, cấp phép phụ hoặc chuyển Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào;

iv. tạo hoặc cung cấp bất kỳ phương tiện nào thông qua đó Phần mềm có thể được sử dụng bởi người khác;

v. dịch, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Phần mềm; hoặc là

vi. sử dụng Phần mềm theo cách bị cấm theo luật hoặc quy định hiện hành.

10. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Công ty, nhân viên, cán bộ, giám đốc, người cấp phép, nhà phân phối, chi nhánh, công ty con và đại lý của chúng tôi cho bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc khiếu nại (bao gồm cả phí pháp lý hợp lý) có thể phát sinh vi phạm Điều khoản và Điều kiện và / hoặc Quy tắc cá cược.

11. Khước từ

11.1. Công ty không chấp nhận trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, đại diện của các trang web bên ngoài hoặc bên thứ ba từ phạm vi công cộng. Công ty từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm, đại diện và trách nhiệm đối với bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ, Trang web và Thông tin, có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài khoản nào, vi phạm hoặc không hành động của bên thứ ba đối tác hợp tác.

11.2. Bất kỳ sự tham gia vào Thế vận hội là tùy ý và rủi ro của bạn. Bằng cách chơi Trò chơi, bạn thừa nhận rằng bạn không thấy Trò chơi và / hoặc Dịch vụ gây khó chịu, không công bằng hoặc không đứng đắn dưới bất kỳ hình thức nào.

11.3. Một số khu vực pháp lý đã không giải quyết tính hợp pháp của cờ bạc trực tuyến và / hoặc ra nước ngoài trong khi những khu vực khác đã đặc biệt biến cờ bạc trực tuyến và / hoặc ra nước ngoài bất hợp pháp. Chúng tôi không có ý định rằng bất kỳ ai cũng nên sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ khi việc sử dụng đó là bất hợp pháp. Tính khả dụng của Dịch vụ và Trang web không nên được hiểu là lời đề nghị, chào mời hoặc lời mời của chúng tôi ở bất kỳ quốc gia nào sử dụng như vậy là bất hợp pháp. Bạn luôn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn tuân thủ luật pháp chi phối bạn và bạn có toàn quyền hợp pháp để sử dụng Trang web và Dịch vụ.

11.4. Trong mọi trường hợp, kể cả sơ suất, Công ty sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào được coi là hoặc bị cáo buộc là do Trang web hoặc nội dung của nó gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong hoạt động hoặc truyền tải, truyền thông, lỗi đường truyền , bất kỳ ai sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích của trang web hoặc nội dung của nó, hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung. Công ty từ chối mọi bảo đảm, đại diện và trách nhiệm trong phạm vi được pháp luật cho phép và không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời hoặc không có lỗi, rằng mọi thư tín điện tử được gửi qua máy chủ đều không có vi-rút hoặc lỗi.

11.5. Trong mọi trường hợp, Công ty không đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp phù hợp với mong đợi hoặc tiêu chuẩn của bạn và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng cấu hình cần thiết và các yếu tố cần thiết để sử dụng các dịch vụ được tối đa hóa. Bạn thừa nhận rằng một phần hoặc toàn bộ Thông tin có thể là tạm thời và có thể bị sửa đổi hoặc sửa đổi.

11.6. Nếu có sự khác biệt giữa kết quả hiển thị trên Thiết bị của bạn và máy chủ của chúng tôi, kết quả hiển thị trên máy chủ của chúng tôi sẽ chi phối kết quả của Trò chơi. Bạn hiểu và đồng ý rằng (không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của bạn) Các hồ sơ của Công ty sẽ là cơ quan cuối cùng trong việc xác định các điều khoản bạn tham gia Thế vận hội, hoạt động phát sinh từ đó và các trường hợp xảy ra.

11.7. Công ty có quyền ngừng, sửa đổi, xóa hoặc thêm vào Dịch vụ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, theo quyết định tuyệt đối của mình với hiệu lực ngay lập tức và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào trong vấn đề này.

11.8. Tuyên bố từ chối trách nhiệm này thay thế tất cả những hiểu biết, thỏa thuận và hợp đồng trước đó. Bạn chấp nhận bồi thường cho Công ty và các chi nhánh, nhân viên, đại lý và công ty của mình chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư và phí tòa án, phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Trang web, bất kể Công ty đã được thông báo về khả năng như vậy hay không. Bằng cách sử dụng Dịch vụ và Trang web, bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào có thể phát sinh đối với bạn chống lại chúng tôi.

11.9. Tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ được đọc đầy đủ và chỉ được hiểu sau khi đọc tương tự với các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn sẽ đọc, hiểu và thừa nhận tất cả các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật và từ chối trách nhiệm.

12. Đình chỉ và chấm dứt tài khoản

Trong trường hợp Chúng tôi nghi ngờ khách hàng đã vi phạm các Điều khoản này hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào được mô tả trong phần 3, BK8 có quyền đình chỉ tài khoản của bạn mà không cần thông báo và tài khoản của bạn sẽ bị treo cho đến khi vấn đề được điều tra đầy đủ. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc điều tra BK8 nào về hoạt động đó.

12.1. Nếu kết quả điều tra của chúng tôi có kiến thức rằng Bạn đã vi phạm các Điều khoản này hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào được mô tả trong phần 3, Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc đóng tài khoản của bạn. Trong những trường hợp này, Chúng tôi sẽ giữ lại số dư trên tài khoản của bạn, tối đa bằng bất kỳ tổn thất hoặc phí nào phát sinh bởi BK8.

12.2. Nếu bạn đã tham gia vào hoạt động bất hợp pháp, BK8 không có nghĩa vụ hoàn trả cho Bạn bất kỳ khoản tiền nào có thể có trong tài khoản của bạn. Ngoài ra, BK8 sẽ thông báo cho các cơ quan hữu quan, cơ quan quản lý có liên quan, cơ quan quản lý thể thao, nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến khác, ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, nhà cung cấp thanh toán điện tử hoặc tổ chức tài chính khác về danh tính của bạn và về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, lừa đảo hoặc hoạt động bất hợp pháp nào. Bạn sẽ không được phép mở bất kỳ tài khoản nào trong tương lai với chúng tôi.

12.3. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tự động xác minh Bạn dựa trên thông tin bạn gửi. Nếu chúng tôi không thể làm như vậy Bạn sẽ được yêu cầu gửi tài liệu nhận dạng hợp lệ chứng minh danh tính, tuổi và địa chỉ của bạn. Tài liệu nhận dạng được chấp nhận bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

12.3.1. bản sao giấy tờ tùy thân chụp ảnh hợp lệ, như hộ chiếu hoặc bằng lái xe; và

12.3.2. bản sao hóa đơn tiện ích gần đây xác nhận cư trú, chẳng hạn như hóa đơn tiền điện, hóa đơn điện thoại, v.v. (quan trọng: hóa đơn tiện ích không được quá 3 tháng); và

12.3.3. bản sao của thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ / sao kê tài khoản ngân hàng gần đây (lưu ý: sao kê tài khoản phải liên quan đến phương pháp tài chính được sử dụng và không được cũ hơn 3 tháng).

12.4. Nếu bạn không thể được xác minh dựa trên các tài liệu được cung cấp, Bạn phải cung cấp thêm thông tin cho đến khi chúng tôi có thể xác minh thành công Danh tính của bạn. Nếu chúng tôi không thể hoàn tất xác minh, chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của bạn.

12.5. Để đặt cược với Công ty, bạn phải hoàn thành đơn đăng ký mở tài khoản và thành viên. Chúng tôi có quyền từ chối Đơn đăng ký thành viên của bạn mà không cần tham khảo với bạn hoặc chỉ định bất kỳ lý do nào.

12.6. Bạn tuyên bố và cam kết rằng tất cả thông tin được cung cấp khi đăng ký và hoàn thành Đơn đăng ký thành viên là chính xác, đúng và đầy đủ về mọi mặt bao gồm, tên của bạn, nguồn tiền (bao gồm cả tài khoản ngân hàng và số thẻ có liên quan) và địa chỉ cư trú.

12.7. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và phù hợp để đảm bảo rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào được tiết lộ cho chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ không báo cáo hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá cược của bạn trừ khi bị buộc phải làm như vậy bởi bất kỳ luật và quy định hiện hành nào.

12.8. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính tương ứng của chúng tôi trong phạm vi cần thiết để hoàn thành thanh toán.

12.9. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các luật áp dụng cho bạn không cấm bạn sử dụng và truy cập (các) Trang web và / hoặc sử dụng và tham gia Dịch vụ.

12.10. Chúng tôi yêu cầu thêm bằng chứng về nhận dạng và tuổi từ bạn để xác minh Đơn đăng ký thành viên của bạn (ví dụ: nhận dạng hình ảnh hợp lệ và thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng). Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với chi tiết thông tin của bạn, bạn sẽ thông báo cho chúng tôi về sự thay đổi có liên quan ngay lập tức.

12.11. Chúng tôi có quyền xác nhận tên và địa chỉ của bạn qua đường bưu điện. Theo quyết định của chúng tôi, Công ty có thể tiến hành kiểm tra bảo mật bổ sung đối với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp. Khi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn đồng ý cho Công ty truy cập, sử dụng và lưu trữ bất kỳ xác minh hoặc kiểm tra nhận dạng nào có thể được thực hiện đối với bạn.

13. Trò chơi và sự gián đoạn trong chơi

13.1 Không bảo hành
Theo các quyền theo luật định của bạn như được nêu trong khoản 14 dưới đây, Dịch vụ và Phần mềm được cung cấp trên cơ sở “như hiện tại” và chúng tôi không hứa rằng Dịch vụ hoặc Phần mềm sẽ không bị gián đoạn và luôn luôn trong tình trạng hoạt động hoàn toàn. Quyền truy cập vào Dịch vụ và / hoặc Phần mềm có thể bị tạm ngưng và không có thông báo trong trường hợp lỗi hệ thống, bảo trì hoặc sửa chữa hoặc vì lý do hợp lý ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

13.2 Trục trặc

13.2.1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các sự cố máy tính, lỗi dịch vụ viễn thông hoặc kết nối Internet cũng như các nỗ lực của Bạn khi tham gia trò chơi bằng phương pháp, phương tiện hoặc cách thức mà chúng tôi không dự định.

13.2.2. Trong trường hợp xảy ra sự cố trong Trò chơi, Dịch vụ hoặc bất kỳ hệ thống nào có liên quan hoặc do bất kỳ lỗi nào khác, tất cả các cược được đặt trong khoảng thời gian đó đều bị hủy và sẽ được hoàn trả. Tiền thu được từ Trò chơi hoặc Dịch vụ bị trục trặc sẽ bị vô hiệu, cũng như mọi vòng trò chơi hoặc Dịch vụ tiếp theo có số tiền nói trên, bất kể Trò chơi hoặc Dịch vụ nào được chơi bằng cách sử dụng số tiền đó. Nếu bạn, do sự cố hoặc lỗi như vậy, được ghi có vào các khoản tiền dẫn đến bất kỳ khoản thanh toán vượt mức hoặc tín dụng quá mức vào tài khoản của bạn, bạn có trách nhiệm phải thông báo kịp thời cho BK8. BK8 có quyền, khi nhận thức được bất kỳ tín dụng sai lầm hoặc thanh toán tiền, để điều chỉnh tài khoản của bạn để thu hồi bất kỳ khoản tiền nào như vậy.

13.2.3. Trong trường hợp có sự cố hệ thống, tất cả các cược chưa được xác nhận là không có giá trị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với Bạn về bất kỳ tổn thất nào mà Bạn có thể phải chịu do việc đình chỉ hoặc trì hoãn đó.

13.2.4. Lưu ý: Chúng tôi làm việc chăm chỉ để mang đến cho bạn nhiều dịch vụ và trò chơi chất lượng hàng đầu. Nếu bất cứ điều gì bị hỏng, chúng tôi sẽ khắc phục nhanh nhất có thể và sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo bạn không bị ảnh hưởng tiêu cực.

13.3 Quyết định cuối cùng

Trong trường hợp có sự khác biệt giữa kết quả hiển thị trên phần mềm của Bạn và phần mềm máy chủ BK8, kết quả hiển thị trên phần mềm máy chủ BK8 sẽ là kết quả chính thức và chi phối.

13.4 độ trễ

Bạn có thể gặp bất lợi khi chơi trò chơi ngang hàng, trong khi chơi với các khách hàng khác do các vấn đề kỹ thuật, chẳng hạn như tốc độ mạng chậm hơn hoặc hiệu suất thiết bị của người dùng cuối chậm hơn.

Truyền hình trực tiếp và các chương trình phát sóng khác được cung cấp cho Bạn như một phần của bất kỳ ưu đãi BK8 nào có thể bị trì hoãn, điều này sẽ dẫn đến việc những người khác xử lý thông tin cập nhật hơn liên quan đến các chương trình phát sóng đó.

13.5 báo cáo lỗi

Mặc dù Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo Dịch vụ không bị lỗi, Chúng tôi không thể đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bao giờ bị lỗi, nhưng chúng tôi sẽ điều tra và, nếu có thể, sẽ sửa các lỗi được báo cáo ngay khi chúng tôi có thể. Nếu xảy ra lỗi, Bạn nên báo cáo lỗi bằng e-mail hoặc bằng văn bản cho trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Lưu ý: Nếu bạn thấy bất kỳ điều gì sai với Trang web hoặc Ứng dụng, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng 24/7 của chúng tôi.

13.6 Đình chỉ dịch vụ

Chúng tôi có thể tạm thời đình chỉ toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có thể, nhưng sẽ không bắt buộc, cung cấp cho bạn nhiều thông báo nhất có thể thực hiện được về việc đình chỉ đó. Chúng tôi sẽ khôi phục Dịch vụ ngay khi có thể thực hiện được, sau khi tạm ngưng như vậy.

13.7 Thay đổi

BK8 có quyền đình chỉ, sửa đổi hoặc xóa hoặc thêm nội dung vào Trang web (ngoài các Điều khoản này) hoặc Phần mềm của mình theo quyết định riêng của mình với hiệu lực ngay lập tức và không cần thông báo trước. Theo các quyền theo luật định của bạn như được nêu trong khoản 13.2 dưới đây, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn về bất kỳ tổn thất nào xảy ra do bất kỳ thay đổi nào được thực hiện hoặc cho bất kỳ sửa đổi hoặc đình chỉ hoặc ngừng sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ.

14. Hủy bỏ, Chấm dứt đình chỉ tài khoản

Công ty có quyền vô hiệu hóa mọi khoản tiền thắng cược, đóng băng và tịch thu bất kỳ số dư nào trong tài khoản của bạn và / hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn mà không có lý do bất cứ lúc nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, nếu:

i. Bạn có nhiều tài khoản đang hoạt động với Công ty;

ii. Tên không khớp với tên trên (các) thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc các tài khoản thanh toán khác được sử dụng để mua hàng và gửi tiền;

iii. bạn tham gia vào một chương trình khuyến mãi và rút tiền trước khi hoàn thành các yêu cầu của chương trình khuyến mãi cụ thể đó;

iv. bạn cung cấp thông tin đăng ký không chính xác hoặc sai lệch;

v. bạn đã không cung cấp thông tin nhận dạng được yêu cầu;

vi. bạn không thuộc độ tuổi hợp pháp;

vii. bạn truy cập và tham gia Dịch vụ từ khu vực tài phán nơi luật pháp cấm tham gia;

viii. bạn từ chối bất kỳ giao dịch hoặc tiền gửi nào bạn đã thực hiện;

ix. bạn đang gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép;

x. bạn bị phát hiện gian lận hoặc cố lừa dối bất kỳ ai hoặc bất kỳ bên nào hoặc bạn đã sử dụng hoặc sử dụng trí thông minh nhân tạo hoặc hệ thống khác được thiết kế đặc biệt để đánh bại hệ thống hoặc bạn bị phát hiện thông đồng với những người chơi khác để lừa gạt Công ty;

xi. bạn đã cho phép hoặc cho phép (cố ý hoặc vô ý) người khác sử dụng tài khoản của bạn; hoặc là

xii. bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được quy định trong Thỏa thuận này

14.1. Nếu việc cung cấp Dịch vụ bị treo và / hoặc tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, việc cung cấp Dịch vụ sẽ chỉ được khôi phục và / hoặc tài khoản của bạn được kích hoạt lại sau khi đã được xác minh chính xác.

14.2. Công ty giữ quyền đối với việc phát hành, bảo trì và đóng tài khoản của người dùng bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Quyết định liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào trong tài khoản của bạn, việc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web, là quyết định cuối cùng và sẽ không được mở để xem xét hoặc kháng cáo. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo hợp lý trước khi làm như vậy, trừ khi hoàn cảnh ra lệnh rằng chúng tôi hợp pháp hoặc thực tế không thể làm như vậy.

15. Trang web bên ngoài

15.1. Liên kết đến các trang web bên ngoài chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và Công ty không chịu trách nhiệm và không cam kết đảm bảo rằng nội dung của các liên kết đó là chính xác, hiện hành hoặc được duy trì.

15.2. Công ty không chịu trách nhiệm cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web bên ngoài.

15.3. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ liên kết nào đến các trang web bên ngoài được cung cấp trên (các) Trang web.

15.4. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không được liên kết hoặc liên kết với bất kỳ tuyên bố, ý kiến, nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ, logo, phù hiệu, sản phẩm, dịch vụ hoặc với các nhà điều hành hoặc chủ sở hữu của các trang web bên ngoài.

16. Thêm hoặc ngừng trò chơi

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để thêm các trò chơi hoặc chức năng mới vào (các) Trang web hoặc bắt đầungừng, hạn chế quyền truy cập hoặc sửa đổi bất kỳ trò chơi hoặc chức năng nào vào bất kỳ lúc nào.

17. Vi phạm

17.1. Công ty có quyền tìm mọi biện pháp khắc phục mọi vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ, Trang web và Thông tin cho bất kỳ người cụ thể nào, chấm dứt tài khoản của bạn hoặc chặn quyền truy cập từ một địa chỉ Internet cụ thể bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.

17.2. Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ và giữ vô hại Công ty và các chi nhánh, nhân viên, đại lý và công ty liên kết từ và chống lại mọi khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và chi phí, kể cả phí pháp lý và bất kỳ khoản phí nào khác có thể phát sinh kết quả của:

i. bạn vi phạm Thỏa thuận, toàn bộ hoặc một phần;

ii. vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba;

iii. sử dụng Dịch vụ và / hoặc Trang web của bạn hoặc người khác bằng cách sử dụng chi tiết đăng nhập của bạn

18. Không đồng nhất

18.1. Phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này sẽ là phiên bản thịnh hành trong trường hợp có sự khác biệt giữa bất kỳ phiên bản dịch nào của Thỏa thuận này.

18.2. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa Công ty và bạn về Dịch vụ và Trang web và thay thế mọi thỏa thuận, sự hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đó.

19. Định nghĩa áp dụng cho trang web

Các quy định sau đây xác định các điều khoản và điều kiện chi phối quyền truy cập và sự tham gia của bạn vào bất kỳ dịch vụ “Trò chơi” nào do Công ty cung cấp hoặc gọi chung là “Công ty”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi” làm bối cảnh. Các điều khoản này được dự định đọc cùng với “Quy tắc đặt cược”, “Chính sách bảo mật” và bất kỳ Điều khoản và điều kiện nào khác liên quan đến việc sử dụng

19.1 Sử dụng trang web

Bạn chỉ có thể chơi Trò chơi để kiếm tiền nếu bạn là:

a. Từ 18 tuổi trở lên; và

b. Đã đạt đến độ tuổi mà bạn có quyền hợp pháp để chơi Trò chơi ở bất kỳ quốc gia nào bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không có quyền, Công ty có quyền:

i. Ngay lập tức ngăn chặn sự tham gia của bạn vào Trò chơi và rút tài khoản của bạn

ii. Báo cáo bạn với các cơ quan có liên quan.

Bằng cách đánh dấu vào ô bên cạnh “Tôi xác nhận rằng tôi ít nhất 18 tuổi và tôi đã đọc và chấp nhận Điều khoản và Điều kiện của Công ty” và nhấp vào nút “TIẾT KIỆM VÀ TIẾP TỤC” có liên quan trong quá trình đăng ký của bạn, bạn thừa nhận và chấp nhận cái đó:

i. bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này; và

ii. các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Thỏa thuận”) giữa bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ

19.2 Sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi, cập nhật và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của chúng tôi. Các Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được công bố trên (các) Trang web. Tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia vào Dịch vụ trên hoặc thông qua (các) Trang web và (các) Thiết bị của chúng tôi sau khi ấn phẩm đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi hoặc cập nhật.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm kiểm tra mọi sửa đổi, cập nhật và / hoặc sửa đổi. Công ty sẽ không có nghĩa vụ thông báo cho bạn về những sửa đổi, cập nhật và / hoặc sửa đổi đó.

19.3 Điều kiện sử dụng

Với điều kiện sử dụng Dịch vụ, bạn đảm bảo và cam kết rằng bạn sẽ không sử dụng hoặc truy cập (các) Trang web, Dịch vụ, Phần mềm và / hoặc Thông tin cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc rằng bị cấm bởi và / hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Đặc biệt (và ngoài tất cả các tuyên bố và bảo đảm khác được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này), bạn bảo đảm và thực hiện như một điều kiện sử dụng Dịch vụ của bạn:

i. rằng bạn đang hành động thay mặt bạn và trong khả năng cá nhân của bạn chứ không phải nhân danh người khác;

ii. rằng bạn không bị hạn chế bởi năng lực pháp lý hạn chế;

iii. rằng bạn không được chẩn đoán hoặc phân loại là một con bạc bắt buộc;

iv. bạn đủ 18 tuổi trở lên

v. rằng bạn hoàn toàn nhận thức được rủi ro mất tiền trong quá trình sử dụng Dịch vụ;

vi. rằng bạn không sử dụng hoặc gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép;

vii. rằng bạn không tiến hành hình sự hoặc hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép và / hoặc có ý định sử dụng tài khoản của bạn được mở với chúng tôi liên quan đến các hoạt động đó

viii. rằng bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng tài khoản của bạn cho bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc hoạt động bất hợp pháp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, rửa tiền, theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc chúng tôi;

ix. để giữ tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn an toàn, bí mật và được bảo vệ khỏi sự truy cập hoặc sử dụng trái phép và để đảm bảo rằng bạn thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn đặt nhầm, quên hoặc mất tên tài khoản hoặc mật khẩu của bạn;

x. chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra dưới quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ trên và thông qua (các) Trang web và / hoặc Thiết bị dưới tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn cho dù có truy cập và / hoặc sử dụng đã được ủy quyền bởi hoặc biết bạn hay không;

xi. không sử dụng (các) Trang web, Thiết bị, Phần mềm hoặc Thông tin theo bất kỳ cách nào cản trở hiệu suất hoạt động của Dịch vụ và (các) Trang web cho người dùng khác;

xii. không được mời hoặc bằng mọi cách tìm cách lấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến người dùng khác;

xiii. không tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp hoặc dữ liệu nào có chứa vi-rút và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của (các) Thiết bị, Phần mềm, Dịch vụ và / hoặc Trang web;

xiv. việc bạn truy cập hoặc sử dụng (các) Dịch vụ và Trang web không phải là bất hợp pháp hoặc bị cấm theo luật hoặc nghĩa vụ hợp đồng áp dụng cho bạn mà bạn hiện đang truy cập (các) Trang web hoặc sử dụng (các) Thiết bị;

xv. không đăng hoặc truyền tới (các) Trang web và / hoặc cho Thiết bị hoặc bất kỳ người dùng nào khác, bất kỳ hành vi bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, không đứng đắn, viêm nhiễm, phản cảm về chủng tộc hoặc đạo đức, khiêu dâm hoặc tài liệu tục tĩu, hoặc bất kỳ hành vi nào có thể bị coi là phạm tội hình sự;

xvi. rằng bạn không phải là cán bộ, giám đốc, nhân viên, chi nhánh hoặc đại lý của Công ty hoặc bất kỳ công ty nào liên quan đến Công ty, hoặc là người thân hoặc bạn cùng nhà của bất kỳ điều gì đã nói ở trên.

(https://15.235.167.120)

DMCA.com Protection Status